HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH KHÓA MẬT MÃ + THẺ ADEL 5600

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH KHÓA MẬT MÃ + THẺ  ADEL 5600 :
Link dowload: http://www.mediafire.com/file/ytjp27on5gn1q2p/HD+su+dung+nhanh+ADEL+5600%28m%E1%BA%ADt+m%C3%A3+++th%E1%BA%BB%29.doc
1. Cách mở khoá: 
 - Nhập mật mã   
 - Quẹt thẻ vào vị trí đọc thẻ  
2. Cách khóa cửa:  
 - Đóng cửa là khóa tự khóa  
3. Đăng ký thẻ master 
+ Nhập mật mã mặc định 123.123.123.12  nhấn phím 1 quẹt thẻ làm thẻ master nghe tiếng bíp, 
đèn xanh là đăng ký thành công.  + Có thể quẹt nhiều thẻ để đăng ký nhưng chỉ có 1 thẻ quẹt đầu tiên là trở thành thẻ master, các thẻ khác chỉ là thẻ thành viên. 
4. Thẻ thành viên 
+ Đăng ký thẻ thành viên: Quẹt thẻ master  nhấn phím 1 quẹt thẻ cần đăng ký. Nghe tiếng bíp, 
đèn xanh là đăng ký thành công. Đèn báo đỏ là thẻ đã đăng ký. 
+ Xóa thẻ thành viên: Quẹt thẻ master  nhấn phím 2 quẹt thẻ cần đăng xóa. Nghe tiếng bíp dài là
đã xóa thẻ. 
+ Xóa thẻ thành viên trong trường hợp mất thẻ: 
-   Quẹt thẻ master  nhấn phím 2 quẹt thẻ master. Nghe tiếng bíp dài là đã xóa, toàn bộ khóa đã trở về trạng thái mặc định (toàn bộ khóa bị xóa trắng) 
-  Làm thao tác đăng ký lại thẻ Master như bước 3 
- Sau đó đăng ký lại các thẻ thành viên
5. Mật mã: 
+ Đăng ký mật mã: Quẹt thẻ master nhấn phím 3 nhập 11 số mật mã cần đăng ký, không được  bắt đầu bằng số 0 
+ Xóa mật mã: Quẹt thẻ master nhấn phím 3 nhập liên tục 11 số 0 
6. Chế độ ra vào tự do (mở khoá không cần sử dụng vân tay để mở) 
+ Cài đặt chế độ ra vào tự do 
Mở cửa bằng mật mã hoặc thẻ  nhấn phím “0” để thiết lập chế độ ra vào tự do 
+ Xoá chế độ ra vào tự do: Dùng mật mã hoặc thẻ mở khoá. Sau 10-15 giây, khoá sẽ tự khoá lại và 
chế độ ra vào tự do đã được huỷ. 
7. Dấu hiệu hết pin: 
- Âm thanh báo hiệu (tít tít nhiều liên lục) sau khi mở khóa. 
- Đèn báo đỏ cảnh báo sau khi mở cửa. 
- Khi có dấu hiệu hết pin, khóa vẫn sử dụng được 20-30 lần trước khi hết hẳn