HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIỂM MÁY KIỂM SOÁT RA VÀO X7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIỂM MÁY KIỂM SOÁT RA VÀO X7
Link dowload:
http://www.mediafire.com/file/1f5995wkcxkdc19/HD+su+dung+nhanh+X7.doc

Mật mã chủ mặc định: 1234
1.   Thay đổi mật mã chủ:
  Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài) nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ à nhấn phím số 8  nhập 2 lần mật mã mới (tối đa 4 ký tự, nếu ít hơn 4 ký tự thì nhấn phím “#”. Đăng ký thành công sẽ nghe tiếng bíp dài, đèn nháy xanh, đỏ
2.   Đăng ký vân tay thành viên và thẻ thành viên
Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài) nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ  nhấn phím số 1  đặt vân tay 3 lần để đăng ký hoặc quẹt thẻ. ID đăng ký sẽ tự động được tăng dần theo thứ tự từ 1.
3.   Xóa từng vân tay, thẻ thành viên
Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ  nhấn phím số 2  nhập ID cần xóa, nếu ID ít hơn 5 ký tự thì nhấn phím “#” để xác nhận.
4.   Xóa toàn bộ vân tay, thẻ thành viên
Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ à nhấn phím số 9 à nhấn phím số 9 đèn nháy xanh, đỏ là xóa thành công.
5.   Đăng ký mật mã
Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài) à nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ à nhấn phím số 3 nhập ID mật mã từ 1-8 àNhập 4 số mật mã cần đặt 2 lần, đèn xanh sáng là đăng ký thành công.
6.   Thay đổi mật mã
Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ à nhấn phím số 3  nhập ID mật mã cần thay đổià Nhập 4 số mật mã mới cần đặt 2 lần, đèn xanh sáng là đăng ký thành công.
7.   Xóa mật mã
Nhấn phím “*” (nghe tiếng bíp dài)  nhấn phím “#”  nhập mật mã chủ  nhấn phím số 3  nhập ID mật mã cần xóa Nhập 4 số “0” 2 lần, đèn xanh sáng là xóa thành công.